preskoči na sadržaj

Osnovna škola Mate Lovraka Županja

Login
Oglasna ploča
Javne ponude
30.04.2018. 13:33
JAVNI POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE
JAVNI POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Školska ekskurzija 2 dana 1 noćenje  -Županja - ispred škole                 -Orahovica - Ružica grad (u povratku )                   -Krajnji cilj putovanja Planinarski dom Jankovac  

Popis udžbenika

JELOVNIK, CJENIK I UPLATNICA

PRIMANJE RODITELJA

 

 

 

Priloženi dokumenti:
RASPORED PRIJEVOZA UCENIKA.docx

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

PISMENE PROVJERE

ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLE

Priloženi dokumenti:
EU PROJEKT - OS MATE LOVRAKA(1).docx

 
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 29. 9. 2010.

Ukupno: 187582
Ovaj mjesec: 2425
Ovaj tjedan: 475
Danas: 1
Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Autor: Ana Kopić Matić, 21. 6. 2016.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj OSNOVNA ŠKOLA Mate Lovraka pokrenula je nabavu za _Izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade i dvorane Osnovne škole Mate Lovraka, A.Stepinca 18, Županja te objavljujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.


Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11., 83/13., 143/13.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE 

Predmet nabave je Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade i dvorane Osnovne škole Mate Lovraka, A. Stepinca 18, Županja.

Opis: Glavni projekt mora biti izrađen temeljem zakona o gradnji („Narodne novine“ broj  153/13.) i ostalih podzakonskih akata sa svim potrebnim propisanim sadržajima.

Glavni projekt će detaljno opisati predviđene mjere energetske učinkovitosti i njihovu provedbu na postojećem objektu.

Glavni projekt uključivat će i izradu elaborata ušteda energije s prikazom postojećeg i novog stanja kojim će se računski dokazati da će predviđene mjere energetske učinkovitosti rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini /kWh/god) od najmanje 25%.

Mjere koje se moraju obuhvatiti projektom su:

1. Građevinske mjere:

     -Poboljšanje toplinske zaštite ovojnice:

            Toplinska izolacija vanjskog zida,

            Toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu,

2. Strojarske i elektrotehničke mjere:

     -Ugradnja termostatskih radijatorskih ventila.

Svi tehnički podaci o izradi projektne dokumentacije mogu se pronaći na stranici http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=31183.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV): 76.750,00 kuna.

Izradu projektne dokumentacije sufinancira Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (Posredničko tijelo razine 1 – PT1) s 85% i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničko tijelo razine 2 – PT2) s 15% u sklopu Pilot projekta „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.1. koji se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4 c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti /2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

-način izvršenja: ugovor;
-rok izvršenja: 4 mjeseca od dana stupanja ugovora na snagu;
-rok trajanja ugovora: 4 mjeseca;
-rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;
-mjesto izvršenja: OŠ Mate Lovraka, Županja, Alojzija Stepinca 18, 32270            Županja;
-rok, način i uvjeti plaćanja: u roku od 15 dana od dana zaprimanja sredstava od strane Posredničkog tijela razine 1 i 2. Sukladno odluci PT2 će sredstva isplatiti najranije 2017. godine (iznos od 15%); račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Osnovna škola Mate Lovraka, Županja, Alojzija Stepinca 18, s naznakom na računu „Račun za predmet nabave izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Mate Lovraka, Županja, Alojzija Stepinca 18“;

- cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi  troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV, te cijena ponude sa PDV-om;                                                                                                         -kriterij odabira ponuda (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): temeljem članka 21. Pravilnika o nabavi roba i usluga bagatelne vrijednosti, te proceduri ugovaranja (KLASA: 003-06/14-01-07 URBROJ: 2188-15-01/14-3) koji je donio Školski odbor Osnovne škole Mate Lovraka, Županja
-isključenje i dokazi sposobnosti: dostaviti izvadak iz sudskog registra, potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana, listu referenci s popisom izrađenih projekata. Svi dokumenti mogu biti dostavljeni u preslici.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

-Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
-Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
-Dokazi (traženi dokumenti). 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 Molimo da Vašu ponudu dostavite:

-rok za dostavu ponude: ponudu je potrebno dostaviti do 12 sati dana 01. srpnja 2016. godine;
 -način dostave ponude osobno ili poštom s naznakom na omotnici: Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade i dvorane Osnovne škole Mate Lovraka, Županja, Alojzija Stepinca 18
-mjesto dostave ponude:Osnovna škola Mate Lovraka, Županja, Alojzija Stepinca 18

Otvaranje ponuda nije javno.

5. OSTALO 

-Obavijesti u vezi predmeta nabave: os.mlovraka.zu@os-mlovraka-zu.skole.hr ;
-Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će objaviti u roku 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

S poštovanjem,

 

                                                           Ravnatelj škole:

                                                   Marijan Oršolić, prof.

                                              _________________________

 

Sastavni dio Poziva na dostavu ponude je Ponudbeni list i Obrazac troškovnika radi lakše komunikacije s gospodarskim subjektima.Priloženi dokumenti:
Scan_JAVNI_POZIV_(1).pdf (985.36 KB)
Obrazac_troskovnika.doc (33.50 KB)
Poziv_na_dostavu_ponude.docx (26.12 KB)
Obrazac_ponude_(2).docx (16.90 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju